Work Package Ekintzak

WP1. Proiektuaren kudeaketa

 • Proiektu orokorra kudeatzea alderdi administratiboetan, finantzarioetan eta teknikoetan.

 • Proiektuko bazkide guztien artean komunikazio eta lankidetza egokiak ziurtatzea.

 • Entregagarriak ezarritako egutegiaren eta aurrekontuaren arabera bukatuko direla bermatzeko.

 • Proiektuaren egoera monitorizatu eta informatzeko eta, beharrezkoa bada, ekintza zuzentzaileak hartzeko.

WP2. Inbertsio publikoa energia jasangarrirako proiektuetan

 • Neurriak abiaraztea udalerriak efizientzia energetikoaren erabileran hezteko.

 • Energia berriztagarrietatik datorren energiaren autokontsumoa eta energiaren aurrezpena sustatzea bi arlo nagusi hauetan: energia-kontsumoa gutxitzea eta horrekin lotutako kostuak murriztea.

WP3. Modernizatzeko inbertsioak eraikin publikoetan

 • Autoritate publikoen jabetzapekoak diren 25 urtez gorako etxebizitza sozialetako alokairu-apartamentuetako eraikinen modernizazio energetikoa => zero energia garbia duten eraikinak / erabileraren erosotasuna hobetzea

 • Finantza-formulak garatzea, proiektu hauek eta antzekoak mobilizatzeko eta gaur egungo laguntza publikoen mendekotasuna gutxitzeko.

WP4. Modernizatzeko inbertsioak eraikin pribatuetan

 • Nafarroako barruti sozialetan eraikinak energetikoki berritzea => udalerri bakoitzeko kudeaketa multzo bat eta kudeaketa metodologia bat ahalbidetuko duena inbertsio-proiektuak egitea 5 udalerritan eta, hori egin ondoren, proiektu horiek gauzatzea.

 • Eraikinen barruti termikoen berriztapen energetikoa eta energia termikoa hornitzeko instalazioen efizientzia energetikoa hobetzea, energia berriztagarriak barne.

WP5. Energia jasangarrian egindako inbertsio pribatuak industrian eta zerbitzuetan.

 • Efizientzia energetikoko eta energia berriztagarrietako neurriak betetzeko inbertsioetan industriako eta zerbitzuetako proiektuak antolatu dira.

 • Nafarroako Gobernuak gaur egun dagoen kenkari fiskalaren tasa handitzeko aukera aztertuko du, energiaren autokontsumorako instalazioetan inbertsioak sustatzeko.

WP6. Gaitasunen garapena

·         Berariazko jarduerak proiektuetan sartuta dauden tartekatutako erabiltzaileen, hornitzaileen, agintarien eta alde interesdunen gaikuntzarako eta ahalmenak garatzeko.

·         Eskualdeko hornitzaileak eta finantza-zerbitzuak gaitzea funtsak hartzeko eta SEP sustatzeko

·         Eskuliburuak:

◦ Energia eta tokiko administrazio publikoa
◦ Kudeaketa energetikoa eraikinetan
◦ Energia eta autokontsumoa
◦ Eraikinetako itxitura termikoen berriztapen energetikoa.
◦ Barrutiko berokuntza

WP7. Proiektu osteko errepikagarritasuna

 • Energia-aurrezpenaren neurketa

 • Efizientzia energetikoaren finantza-plan berritzaileak

 • Energia-eredu berritzaileak

 • Errepikagarritasun-metodologia, bazkide guztien ezagutzan eta proiektuaren esperientzian oinarritua

WP8. Komunikazio- eta barreiatze-jarduerak

 • Proiektuaren komunikazioa eta hedapena kudeatzea. Izan ere, kontuan izan behar da ezinbesteko urratsa dela:
  ◦ Interesdunak proiektuaren jardueretan inplikatzeko.
  ◦ Efizientzia energetikoko jarduerak sustatzeko.
  ◦ Proiektuaren ikusgarritasuna eta errepikatze-aukerak handitzeko erregioan eta Europan